Trung tâm ĐTKTNVĐS Mê Linh

Trung tâm Đào tạo kỹ thuật và nghiệp vụ Đường sắt MÊ LINH

I -    Cơ cấu tổ chức gồm :   II-   Nhiệm vụ: 1.  Tổ chức các hoạt động dạy và học theo chương trình, nội dung, tiến độ các lớp dạy nghề của Trường giao cho Trung tâm; 3.  Mở các lớp dạy nghề ngoài kế hoạch nhà trường giao để phục vụ nhu cầu của địa phương và xã hội; 4.  Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp, công tác HSSV đối với các lớp đang học tập tại trung tâm; 5. Tổ chức dự giờ, … Đọc Thêm