Giới thiệu nhà trường

17_big

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

 Trường Cao đẳng Đường sắt là cơ sở dạy nghề duy nhất hiện nay thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Trường có quá trình phát triển gắn với sự phát triển của đất nước và ngành Giao thông vận tải Đường sắt. Được thành lập ngày 06 -6-1955 theo Quyết định số 978/QĐNS của Tổng cục Đường sắt với tên gọi “Trường Chức công Đường sắt Việt Nam”. Nhiệm vụ của trường là bổ túc nghiệp vụ cho cán bộ công

Slide show albums

tau1

Hoạt động KH&CN của Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2011 – 2015

Với mục tiêu tập trung mọi tiềm lực để thực hiện tốt chiến lược, quy hoạch phát triển ngành GTVT đường sắt, nhằm tăng năng lực vận tải; tăng thị phần vận tải đáp ứng nhu cầu thị trường; nâng cao chất … Đọc Thêm

  • Ý nghĩa lịch sử ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5
  • Diễn đàn thanh niên chào mừng ngày thành lập Đoàn
  • Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2016 Trường Cao đẳng Nghề đường sắt
  • Chia tay thầy hiệu trưởng nghỉ hưu.