Lý thuyết các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Lý thuyết các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Làm bài

Quảng cáo

Đang update thêm thắt câu hỏi!

Quảng cáo

Bạn đang xem: Lý thuyết các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Bài liên quan

 • Câu chất vấn 1 trang 46 SGK Hình học tập 10

  Giải thắc mắc 1 trang 46 SGK Hình học tập 10. Tam giác ABC vuông bên trên A đem đàng cao AH = h và đem BC = a, CA = b, AB = c. Gọi BH = c’ và CH = b’(h.2.11)...

 • Câu chất vấn 2 trang 48 SGK Hình học tập 10

  Câu chất vấn 2 trang 48 SGK Hình học tập 10

  Trả lời nói thắc mắc 2 trang 48 SGK Hình học tập 10. Hãy tuyên bố ấn định lí cô sin vày lời nói.

  Xem thêm: Warehouse Là Gì? 6 Loại Warehouse Phổ Biến Trong Logistics

 • Câu chất vấn 3 trang 48 SGK Hình học tập 10

  Giải thắc mắc 3 trang 48 SGK Hình học tập 10. Khi ABC là tam giác vuông, ấn định lý côsin trở nên ấn định lý thân thuộc nào là ?...

 • Câu chất vấn 4 trang 49 SGK Hình học tập 10

  Xem thêm: Báo Đà Nẵng điện tử

  Câu chất vấn 4 trang 49 SGK Hình học tập 10

  Giải thắc mắc 4 trang 49 SGK Hình học tập 10. Cho tam giác ABC đem a = 7cm, b = 8cm, c = 6cm. Hãy tính phỏng nhiều năm đàng trung tuyến yêu tinh của tam giác ABC tiếp tục cho tới...

 • Câu chất vấn 5 trang 50 SGK Hình học tập 10

  Giải thắc mắc 5 trang 50 SGK Hình học tập 10. Cho tam giác ABC vuông ở A nội tiếp vô đàng tròn xoe nửa đường kính R và đem BC = a, CA = b, AB = c....