Trung tâm Đào tạo kỹ thuật và nghiệp vụ Đường sắt MÊ LINH

I –    Cơ cấu tổ chức gồm :

MeLinh 

II-   Nhiệm vụ:

1.  Tổ chức các hoạt động dạy và học theo chương trình, nội dung, tiến độ các lớp dạy nghề của Trường giao cho Trung tâm;

3.  Mở các lớp dạy nghề ngoài kế hoạch nhà trường giao để phục vụ nhu cầu của địa phương và xã hội;

4.  Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp, công tác HSSV đối với các lớp đang học tập tại trung tâm;

5. Tổ chức dự giờ, kiểm tra thực hiện chương trình, giáo án đối với tất cả giảng viên của trường có giờ giảng tại trung tâm;

6.  Xây dựng kế hoạch, công bố kế hoạch, thực hiện kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun ; Xây dựng và thực hiện kế hoạch đưa HSSV đi thực tập tại cơ sở sản xuất đối với các lớp do trung tâm quản lý;

7.  Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động xã hội trong CB GV NV và HSSV tại trung tâm;

8.  Tổ chức sản xuất và thực hành tại xưởng kết hợp làm ra sản phẩm hàng hoá phục vụ nhu cầu xã hội;

9.  Quản lý cơ sở vật chất, tài chính của trung tâm;  Sử dụng, tu tạo, bổ sung, bảo trì các tài sản, thiết bị phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập đạt chất lượng và hiệu quả;

10.  Thực hiện nhiệm vụ của bảo vệ  như qui định;

11.  Tổ chức hoạt động dịch vụ nhà ăn và căng tin như qui định;

12.  Tổ chức thực hiện các công việc về vệ sinh môi trường khu ký túc xá, giảng đường, hội trường, các khu  vực cộng cộng khác  bảo đảm luôn sạch đẹp;

13. Tổ chức thực hiện công tác y tế học đường;

14.  Thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan địa phương và nhà trường theo quy định;

15.  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công;

Tin Liên Quan