GIỚI THIỆU KHOA CÔNG TRÌNH

I. Cơ cấu tổ chức

khOAcn

II. Chức năng của khoa

1.  Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế  hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.

2.  Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung , cải tiến phương pháp dạy nghề.

3.  Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;

4.  Quản lý giảng viên, giáo viên, người học thuộc đơn vị mình.

5.  Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy nghề được Hiệu trưởng giao; Đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì  thiết bị dạy nghề.

6.  Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch, công bố kế hoạch, thực hiện kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun; Xây dựng và thực hiện kế hoạch đưa HSSV đi thực tập tại cơ sở sản xuất.

7.  Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch dự giờ trong khoa, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị mình;

8.  Giúp đỡ công tác Chủ nhiệm lớp và công tác giáo dục quản lý HSSV; Giúp đỡ HSSV trong giờ tự học ;

9.  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Hiệu trưởng;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công;

 

III. Các nghề đào tạo

TT

Tên nghề đào tạo

Thời gian

I

Cao đẳng nghề

1

Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông ĐS 36 tháng

II

Trung cấp nghề

1

Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông Đường sắt 12 tháng

2

Vận hành, bảo dưỡng máy thi công, bảo dưỡng Đường sắt 12 tháng

3

Trắc đạc công trình 12 tháng

4

Lắp đặt cầu 12 tháng

5

Gia công kết cấu thép 12 tháng

III

Sơ cấp nghề:

Có tất cả các nghề ở trình độ trung cấp nghềTừ 3 đến 9 tháng

 

 

Tin Liên Quan