Tuyển sinh

Ngày hội tư vấn xét tuyển 2017

Trường Cao đẳng Đường sắt tham gia "Ngày hội tư vấn xét tuyển sinh" do Báo tuổi trẻ, Bộ giáo dục - đào tạo và Tổng cục dạy nghề đồng tổ chức tại Hà Nội ngày 8/7/2017. Thông tin tuyển sinh của trường được đăng tải trên báo tuổi trẻ và trên các trang báo điện tử của báo tuổi trẻ. Link liên kết thông tin tuyển sinh của trường trên báo tuổi … Đọc Thêm

Thông báo xét tuyển hệ chính quy năm 2017

Nguồn: phòng Đào tạo Thông báo xét tuyển hệ chính quy năm 2017 Download phiếu đăng ký ngành học tại đây: PHIEU DANG KY NGANH HOC … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/5/2017. Thông báo tuyển dụng lao động cho công ty Cầu 12 – Ciencol

Thông báo tuyển dụng lao động cho công ty Cầu 12 - Ciencol … Đọc Thêm

Kính gửi quý Phụ huynh! Chương trình học ” TIẾNG ANH HÈ THEO KHỐI LỚP”

Đọc Thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2017

Trường cao đẳng Đường sắt  "THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017" Thông tin chi tiết  download tại đây: Thông báo tuyển sinh-2017 (1) … Đọc Thêm

Thông báo tuyển sinh 2017

  Phiếu đăng ký ngành học tại đây … Đọc Thêm

Trang 1 trên 3123