Thư viện điện tử

Mở trang giáo trình- gián án điện tử

an quản trị website sẽ đăng chính thức các giáo trình, giáo án, tư liệu điện tử. Mục đích giúp giáo viên, học sinh, sinh viên trong toàn Trường có thể tra cứu, download tư liệu để phục vụ việc học tập, nghiên cứu của mình. Một số giáo trình, giáo án sẽ phải đăng nhập mã tài khoản do tính chất bản quyền của tài liệu. Mong các bạn thông cảm … Đọc Thêm