Phòng Đào tạo

Giới thiệu phòng đào tạo

Điện thoại : 04.38271264 Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo 1.  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của nhà trường; 2.  Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề; 3.  Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, chứng chỉ nghề; Làm Sổ kết quả học tập và bảng tổng hợp kết quả học … Đọc Thêm

Trang 2 trên 212