Khoa Cơ khí

GIỚI THIỆU KHOA CƠ KHÍ

Điện thoại :043717881 I. Cơ cấu tổ chức   II. Nhiệm vụ của khoa: 1.  Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế  hoạch giảng dạy hàng năm của Trường. 2.  Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung , cải tiến phương pháp dạy nghề. 3.  Thực hiện các hoạt … Đọc Thêm