Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2_2016

K8_CDN TTTH (tiep_ky 5) K9_CDN TTTH (ky 3) K8_CDN DHCT (ky 5) K48_TCN TX (tiep ky 3) K49_TCN Lai tau (Điều chỉnh) … Đọc Thêm

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ VÀ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ-CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ (LONG BIÊN)

Đọc Thêm

THOI KHOA BIEU_K49 LIÊN THÔNG ĐHCT1

TKB_Lien thong DHCT1 … Đọc Thêm

THỜI KHÓA BIỂU_KHÓA 48 TCN LÁI TÀU DS 1,2,3,_KY 3

K48_TCN Lai tau 3_ky3 K48_TCN Lai tau 2_ky 3 K48_TCN Lai tau 1_hoc ky 3 … Đọc Thêm

THOI KHOA BIEU K7_K8_ K9 TTTH (Từ tuần 44-Tuần 6)

K7_CDN TTTH_KY 6_2 K8_CDN TTTH_KY 4_2 K9_CDN TTTH_KY 2_2 … Đọc Thêm

THOI KHOA BIEU_CAO DANG NGHE

K7-CDN QTKD K8_CDN DHCT (2) K8_CDN Lai tau … Đọc Thêm

Trang 3 trên 41234